Digital signage

13.5.2014 | Autor: | Publikováno v Služby

Jedná se zejména o digitální plakát ve výlohách, digitální asistent v obchodech, projekce na velkoplošných obrazovkách či digitální vizitka ve vstupních prostorách společností.

Digital signage se uplatňuje zejména v reklamě a propagaci, ale patří sem například i informační tabule na nádražích a letištích.

Velmi efektivní varianta možnosti využití digital signage systému, je využití kombinace zobrazovacího panelu jako reklamně-informačního prostoru.

Technologie Digital Signage v reklamě:

Systémy digital signage představují aktivní a dynamické POS (Point of Purchase) a POI (Point of Information) řešení pro maloobchodní, ale i větší sítě. Jejich cílem je zaměřit reklamu na konkrétní zákaznické skupiny, v určitém čase, na předem specifikované místo.

Umožňuje okamžitě reagovat na aktuální potřeby klientů a synchronizovat přímý prodej s aktuální běžícími kampaněmi.

Přínos inteligentních sítí digital signage:

 • zvyšují hodnotu a účinnost komunikace se zákazníky, návštěvníky, zaměstnanci (možnost interaktivních školení prodejců na aktuálně běžící kampaně),
 • zvyšují prodejnost prezentovaných produktů, nakolik zákazníků oslovují přímo v místě formování „nákupních“ rozhodnutí,
 • zlepšují informovanost a orientaci na veřejných, prodejních místech o značce, službě a produktu,
 • protože jde o dynamické a flexibilně aktualizovatelné médium, je možné systém digital signage využít nejen jako informační médium, ale také jako nové reklamní médium,
 • výrazně snižují provozní a marketingové náklady ,
 • vytvářejí konzistentní korporátní „image“ společnosti ,
 • obsah prezentován prostřednictvím digital signage sítí si zachovává konstantní úroveň kvality prezentovaných materiálů,
 • snižují náklady na „spuštění“ nové reklamní kampaně – jinými slovy řečeno, snižují náklady díky jednoduché „logistice“ obsahu směrem ke koncovým zařízením, eliminují náklady na produkci a uvedení kampaně do života – vše se děje na úrovni digitálních elektronických dat – snižují nároky z hlediska konvenčního technologicko-produkčního postupu – tisk je nahrazena digitálním výstupem ve formě obrazu na zobrazovacím zařízení (TV, monitor, projektor, LED stěna, atd.),
 • umožňují realizovat „taktický marketing“ – interaktivita a centrální správa systému umožňují zkrácení časů potřebných k uvedení marketingové kampaně do života a zároveň dosahují rychlejší a významnější zpětnou vazbu ze strany zákazníka vzhledem k faktu, že se zákazníkem komunikují na nejdůležitějším místě – místě, kde se tvoří nákupní rozhodnutí, nebo kde si formuje budoucí postoj ke značce,
 • princip jejich fungování je založen na intuitivní a logické distribuci obsahu z centrálně ovládaného místa – serveru. Síť umožňuje aktualizovat jednotlivé přehrávače v síti, umožňuje aktualizovat skupiny přehrávačů, přičemž přiřazení přehrávačů do skupin se realizuje na základě kategorií (příklad: jeden způsob zónování přehrávačů je na základě územní příslušnosti – města. Druhé zónování přehrávačů je uděláno na základě jeho umístění – prodej sportovních potřeb, elektronika…),
 • jednotlivé stanice lze inteligentně aktualizovat přímo přes internetové rozhraní z libovolného místa, případně centrálně přímo z administrátorského počítače celé sítě.

Jako zobrazovací médium je možné použít jakoukoli dostupnou zobrazovací technologii jako jsou LCD, Plazmová obrazovka, Projektor, CRT, LED stěny, bezrámové obrazovky – LCD, plazma ale i speciální technologie jako jsou dotykové obrazovky, dotykové fólie… Mediální formáty: video, audio, obrázky, web, prezentace.

Centralizovaná správa obsahu a management sítě:

Klíčovými funkcemi při řešeních digital signage jsou právě možnost centrální správy obsahu a zároveň centrální správy a administrace sítě digital signage. Přehrávaný obsah je definován v tzv. playlistech, jejichž tvorba je realizována genericky pro celou síť, její jednotlivé fragmenty-části, nebo pro konkrétní individuální digital signage přehrávače (např. situace, kdy máme na jednom místě několik přehrávačů a samozřejmě několik displejů – v takovém případě je nutné projít k strukturalizaci obsahu a správného sladění prodejních míst s digital signage obsahem ).

Vytváření playlistů je věcí ústřední jednotky systému – digital signage serveru nebo konkrétního koncového zařízení – přehrávače.

Playlist je v podstatě programová skladba vysílání.

Výhodou centrálního řízení a přístupu k řídící jednotce přes internetové rozhraní umožňuje klientům velmi flexibilně reagovat na požadavky klientů a aktualizovat právě přehrávaný obsah přímo ze svého pracoviště v kanceláři.

Server digital signage představuje zároveň administrační rozhraní, které umožňuje správu sítě digital signage sítě – t.j. kontrola stavu jednotlivých přehrávačů, kontrola úspěšnosti aktualizací, časování aktualizací, ovládání jednotlivých přehrávačů, statistické výstupy a samozřejmě výše zmíněnou zprávu „playlistů“.

.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Autor:

Spravuji tento i mnoho jiných webů, pokud máte zájem o spolupráci, neváhejte mne kontaktovat.

Tento autor zde publikoval zatím 77 článků.

Napsat komentář