Tepelná čerpadla

30.5.2011 | Autor: | Publikováno v Dům a zahrada, Finance

Tepelná čerpadla nabízejí alternativu k již zaběhlým a tradičním způsobům vytápění. Ostatní způsoby vytápění ale předčí v mnoha směrech – náklady na energii potřebnou k vytápění snížíte při použití tepelného čerpadla až o polovinu, nemusí vás zajímat zvyšování cen paliv, nebudete potřebovat komín ani sklad paliva a v neposlední řadě je velikou výhodou i to, že tepelné čerpadlo nepotřebuje téměř žádnou údržbu.

Také nesmíme zapomenout zmínit to, že využíváním tepelných čerpadel prospíváme životnímu prostředí. Tepelná čerpadla pracují bez emisí škodlivin a dá se říci, že je to jediný způsob vytápění, při jehož provozu dochází k nulovým emisím.

Podle zdroje tepla můžeme tepelná čerpadla rozdělit na:

 1. Tepelná čerpadla vzduch / voda – jako zdroj tepla slouží venkovní vzduch. Nevýhodou jsou velké teplotní výkyvy v průběhu roku a při nejnižší venkovní teplotě je nejmenší i tepelný výkon. Naopak výhodou je jednoduchá instalace nevyžadující zemní práce ani nějaká úřední povolení.
 2. Tepelná čerpadla země / voda – jako zdroj tepla je využívána Země (pod povrchem země je umístěna soustava se zemním kolektorem, popřípadě se zemními sondami). Výkyvy teplot v průběhu roku jsou nepatrné a i tepelný výkon je po celý rok téměř neměnný. To jsou výhody tohoto typu čerpadla, ke který patří také vysoká roční pracovní doba. Jako nevýhodu lze uvést požadavek volné plochy pozemku. Ta by měla mít velikost jedno až dvojnásobku obytné plochy. K vybudování zemní sondy navíc potřebujete povolení báňského úřadu a stavebního úřadu.
 3. Tepelná čerpadla voda / voda – jako zdroj tepla se využívá spodní nebo povrchová voda. Jako výhody tohoto typu čerpadla lze uvést nepatrné výkyvy teplot v průběhu roku, téměř stejný tepelný výkon po celý rok a vysokou roční pracovní dobu. Za nevýhodu lze považovat nutnost vybudování jednak studny nasávané vody a ještě studny vratné vody a nutnost ohlásit u vodohospodářského úřadu využívání spodní vody.

Princip tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo funguje v podstatě na stejném principu jako lednička. Ta chladí potraviny, tedy odebírá jejich teplo a v zadní části toto teplo prostřednictvím kondenzátoru předává do prostoru, tedy topí. Tepelné čerpadlo pracuje samozřejmě s mnohem větším výkonem, ale princip je stejný – odebrat teplo vodě, vzduchu nebo zemi a posléze jej předat pomocí kondenzátoru do vytápěcího systému.

Tepelné čerpadlo se skládá ze čtyřech základních částí – z výparníku, kondenzátoru, kompresoru a škrtícího ventilu. Výparník získává teplo z okolí (z vody, vzduchu nebo země), kondenzátor slouží pro předávání tepla do vytápěcího systému a kompresor zajišťuje oběh chladiva.

Proč si pořídit tepelné čerpadlo

 • tepelná čerpadla využívají bezplatnou energii z okolního prostředí
 • jste nezávislí na cenách energií (elektřina, plyn)
 • nízké provozní náklady
 • rychlá návratnost investice (cca 3 – 8 let)
 • nízká sazba elektřiny pro celou domácnost pro toho, kdo využívá tepelné čerpadlo
 • minimální zátěž pro životní prostředí
 • bezobslužný a pohodlný provoz
 • naprosto bezpečný provoz (nehrozí riziko výbuchu nebo vznícení)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Autor:

Tento autor zde publikoval zatím 7 článků. Autor o sobě neposkytl žádné další informace.

Napsat komentář