Ochrana životního prostředí ve výstavbě

19.5.2011 | Autor: | Publikováno v Průmysl

industrial-smoke Každý den slyšíme o různých ekologických katastrofách, které poškozují naše životní prostředí a přírodu, ve které žijeme. Nedávný únik ropy z ropné plošiny v Mexickém zálivu a s ním spojený úhyn vodních živočichů způsobil nejen těžké ekonomické ztráty, ale poukázal zejména na skutečnost, že si celá řada firem z ekologie hlavu nedělá. A to bohužel ke škodě nás všech.

Pokud si totiž znečistíme životní prostředí, vrátí se nám to tím, že budeme více trpět alergiemi nebo nemocemi, což v konečném důsledku povede k vyšším výdajům na zdravotnictví.

Evropská Unie a potažmo i celý svět si toto uvědomuje, a tak již v roce 1997 byl přijat Kjótský protokol, jehož cílem je snížit emise skleníkových plynů tak, aby rizika plynoucí z globálního oteplování byla co nejmenší.

V souvislosti s bojem proti globálnímu oteplování pak byl vypracován Národní alokační plán o povolení emisí skleníkových plynů, který nařizuje provozovatelům ekologicky škodlivých zařízení, kteří si kupují emisní povolenky, mít všechny dokumenty schválené a ověřené autorizovanou osobou.

Mezi autorizované osoby, které jsou oprávněny ověřování v obchodu s emisemi (GHG) provádět, patří zejména poradenské, certifikační a inspekční firmy (jako například TÜV SÜD, apod.).

Kromě toho se v rámci ochrany životního prostředí provádí u nových stavebních a průmyslových projektů také posuzování jejich vlivu na životní prostředí (EIA – Environmental Impact Assessment). Vznikl dokonce celý program integrované prevence a omezování znečištění (IPPC), na jehož základě získávají investoři z řad chemických, zemědělských, metalurgických, potravinářských a energetických firem takzvaná integrovaná povolení pro své investiční záměry.

Projekty a investiční záměry, u kterých je nutné provádět posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) jsou přesně vymezeny v příloze zákona číslo 100/2001 Sb.

Je dobře, že si začínáme uvědomovat důležitost ochrany životního prostředí a existuje právní rámec a pravidla pro ekologická opatření ve firmách a investiční záměry s dopadem na životní prostředí. Pokud se k ekologii a ochraně životního prostředí budeme stavět pozitivně a odpovědně, zachováme přírodní bohatství a krásu i pro budoucí generace.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Autor:

Říkají mi Lacertus, protože vypadám jako čert. Ve volném čase se zabývám internetovým marketingem a provozováním několika různých webových projektů.

Tento autor zde publikoval zatím 148 článků.

Napsat komentář